Navigácia

Obsah

pf 2017Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku nového roka. Odbitím polnoci sme oslávili a privítali nový rok 2017. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by mal tento rok priniesť, alebo ktoré by sa mohli v novom roku splniť. Každý z nás určite prehodnotil rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle, ktoré prežil a začal premýšľať na obdobie, ktoré je pred nami, na nové plány a predsavzatia.

Aj samotná naša obec prekonala rôzne prekážky uplynulého roka, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj Vy občania ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce pre zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie života, Vášho života vo Vidinej.

S pomocou poslancov a Vás občanov vyriešime ešte nejeden problém, ktorý nám život v obci prinesie. Nie vždy je situácia ľahká, či už v spoločnosti, v dedine, v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko, ale nakoniec sa stretávame i s nepochopením a nevôľou, ale i takého veci prináša bežný život.

Milí spoluobčania,

prajem Vám šťastlivý rok 2017. Veľa energie, síl, entuziazmu a pracovné úspechy sa určite dostavia. Spoločne vytvárajme pohodu v rodinách, v susedských vzťahoch a medzi všetkými obyvateľmi našej obce. K tomu všetkému Vám želám pevné zdravie.

 

                                                                       Ing. Ján Šupica, starosta obce Vidiná

 

Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenska na 19 22´ východnej dĺžky a 48 39´ severnej šírky, 3,5 km na sever od okresného mesta Lučenec.
Obec leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m (v chotári obce aj 300 m n. m.). Geomorgologicky patrí v rámci oblasti Lučensko - košickej zníženiny do celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Lučenská kotlina a časti Novohradské terasy.
V širšom okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú z piesčitých a hlinitých štrkov, hliny a ílu. Tradícia hovorí, že práve geologické pomery územia podmienili vznik obce (prví obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom).

03.01.2017

Zabezpečenie zimnej údržby

Milí spoluobčania. Podľa predpovedi počasia na najbližšie dni je možné, že aj v našej lokalite niečo nasneží. Vrámci zimnej údržby sa vykonávajú práce pre zjazdnosť ciest a priechodnosť chodníkov. Vykonávanie zimnej údržby však sťažujú odstavené motorové vozidlá na cestách a chodníkoch pred rodinnými domami. Pri zabezpečení zimnej údržby na miestnych komunikáciách je potrebná vzájomná spolupráca. Touto cestou prosíme občanov, aby svoje vozidlá parkovali tak, aby v prípade potreby bolo možné vykonať zimnú údržbu ciest a chodníkov, aby nedošlo k škodám na majetku obyvateľov a takisto ku zraneniu chodcov.

Detail

31.12.2016

Harmonogram odvozu KO a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017

MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, Lučenec informuje občanov o plánovaných vývozoch komunálneho odpadu na rok 2017.

Detail

30.12.2016

ĽADOVÁ PLOCHA JE PRIPRAVENÁ

Nakoľko posledné dni boli priaznivé poveternostné podmienky, ľadová plocha pri futbalovom ihrisku je pripravená a milé deti, ale i dospelí, všetkých vás srdečne pozývame na korčuľovanie. Dobrovoľný hasičský zbor Vidiná organizuje práce spojené s prípravou, pravidelnou údržbou ľadovej plochy pri futbalovom ihrisku. V prípade súčasných priaznivých poveternostných podmienok (dostatočné mínusové teploty) sa bude v prácach pokračovať. Dobrovoľníci, ktorí majú záujem pomôcť, môžu kontaktovať pána Gábora na tel. čísle 0948 014 146.

Detail

29.12.2016

Nábor mladých hokejistov

Milí rodičia, radi by sme Vás pozvali s Vašimi deťmi na tréningy hokejovej prípravky. Vaše dieťa naučíme základy korčuľovania a postupne budeme rozvíjať jeho korčuliarsku zručnosť a obratnosť.

Detail

22.12.2016

4. číslo - december 2016

Príhovor starostu obce Ing. Jána Šupicu, Posolstvo Vianoc, A Slovo sa Telom stalo..., Mikuláš, Vianočný stôl 2016, Vážení čitatelia, bratia a sestry v Pánu Ježiši!, Vianoce v detstve Márie Barkáčovej, rod. Mackovej

Detail