Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 12.5.2009

pozvánka

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu

dňa 12. mája 2009 (utorok) o 18.00 hod.

Pracovný bod programu:

Výstavba športoviska a kanalizácie.

Vo Vidinej dňa 11.05.2009

Vladimír Ragač, v.r.

starosta obceVyvesené: 12. 5. 2009

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť