Navigácia

Obsah

Späť

Zasadnutie zo dňa 9.1.2013

dochádzka

Bútor Pavol - prítomný

Kocúr Štefan - prítomný

Ing. Predajnianská Martina - prítomná


zápisnica


Vyvesené: 9. 1. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť