Navigácia

Obsah

Späť

Návrh - VZN Obce Vidiná, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Vidiná podľa zmeny a doplnku č. 1

Vyvesené: 13. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Späť