Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Späť