Navigácia

Obsah

Späť

ZIMNÁ ÚDRŽBA - VÝZVA PRE MAJITEĽOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

S prichádzajúcou zimou a snežením sa chceme na občanov obrátiť s výzvou, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Je to v našej obci dlhoročný a ťažko riešiteľný problém.

Obec Vidiná - správca miestnych komunikácií  vyzýva vlastníkov motorových vozidiel, aby v čase zimnej údržby neparkovali motorové vozidlá na komunikáciách v obci z dôvodu, že mechanizmy, ktoré budú zabezpečovať odhŕňanie  snehu a posyp nemôžu kvalitne vykonať zimnú údržbu miestnych komunikácií, taktiež môže dôjsť k poškodeniu motorových vozidiel a následne k poistným udalostiam.

Z roka na rok nám na uliciach pribúdajú autá, ktoré obmedzujú vykonávanie zimnej údržby. Pokúsme sa o zmenu, ktorá vyrieši bezpečnosť, lepšiu údržbu a starostlivosť a s tým spojenú spokojnosť našich obyvateľov na našich cestách.

Ing. Ján Šupica - starosta obce

 

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Späť