Navigácia

Obsah

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Typ: ostatné
plagát africký mor ošípanýchRegionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
Vás informuje o nepriaznivom vývoji afrického moru ošípaných v okrese Lučenec.

Kritéria biologickej bezpečnosti pre chovy ošípaných pri AMO:

a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a zabezpečiť odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov.

b) Zákaz kontaktu s ošípanými z ostatných chovov alebo s diviakmi. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.

c) Zákaz kontaktu s akoukoľvek časťou diviakov ( vrátene ulovených alebo mŕtvych diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).

d) Vlastník (alebo držiteľ) by mal prijať primerané biohygienické opatrenia ako sú prezliekanie oblečenia a prezutie sa pri vstupe do maštale a pri odchode z nej. Dezinfekcia sa má vykonávať pri vstupe do chovu/do maštale.

e) Nesmie sa vykonávať žiadna poľovnícka činnosť 48 hodín pred kontaktom s ošípanými.

f) Zákaz vstupu do chovu/ maštale nepovolaným osobám/vozidlám.

g) Domáce zabíjačky nahlasovať najneskôr jeden pracovný deň vopred na RVPS Lučenec tel. č.  47 4322431.

h) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo obilím. Kŕmenie týmito krmivami je možné iba  ak boli skladované ( mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 30 dní pred kŕmením.

i) Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstieľanie je možné, iba ak je slama skladovaná ( mimo dosahu diviačej zveri) najmenej 90 dní pred jej použitím.

j) Zabezpečiť chov ošípaných tak, aby žiadne diviaky alebo iné zvieratá ( napr. psy, mačky...)nemali prístup do chovu/maštale.

Základné informácie pre občanov:

a) V prípade nájdenia uhynutého diviaka oznámiť urýchlene nález príslušnému užívateľovi poľovného revíru (poľovníkom) respektíve na RVPS Lučenec tel. č +421 47 4322431.

b) Za žiadnych okolností nemanipulovať s nájdenou uhynutou zverou.

c) Zdržiavať sa akýchkoľvek návštev v chovoch ošípaných, nie v tom istom oblečení, najmä po návšteve extravilánu obce ( napr. zber húb, lesných plodov, prechádzke so psom a pod.)

Africký mor domácich ošípaných a diviakov


Prílohy

Vytvorené: 21. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2021 08:28
Autor: