Navigácia

Obsah

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

Typ: ostatné
10 odporúčaníV prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:


- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,

- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,

- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

- v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

Obyvatelia Obce Vidiná majú možnosť zavolať pracovníkom odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, ktorí Vám podajú informácie nepretržite 24 hodín denne, vrátane víkendových dní.

Infolinky RÚVZ Lučenec:    0915 885 813, 0905 536 551, 0918 601 924, 047/43 235 72

e-mail:    lc.epidemiologia@uvzsr.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením koronavírusu novú infolinku. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Naďalej sú pre verejnosť k dispozícii aj ďalšie kontakty:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionály úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

10 ODPORÚČANÍ PRI COVID-19

COVID-19 ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ

COVID-19 POMOC SEBE A DRUHÝM

OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA

 

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

 

AKTUÁLNY PREHĽAD OPATRENÍ ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR A VLÁDY SR

 

Jednotlivé opatrenia:

05.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU

03.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika

03.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev

02.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza

02.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška

01.06.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín

28.05.2020 Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

28.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy

28.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena

26.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín

26.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - výnimky

25.05.2020 COVID-19 na Slovensku: Prehľad aktuálnej situácie k 20.05.2020

25.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia

22.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa

22.05.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

22.05.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

22.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy

20.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

20.05.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

19.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia

19.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza

19.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

18.05.2020 Od stredy 20. mája sa pristupuje k výraznému uvoľňovaniu opatrení

15.05.2020 Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020 (sumár najdôležitejších zmien)

13.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - poradenské centrá, zariadenia školského stravovania

11.05.2020 Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach

11.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest - umelci

07.05.2020 Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

07.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby

05.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza

05.05.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby

30.04.2020 Odporúčania k dvom predĺženým májovým víkendom

30.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ...)

23.04.2020 Usmernenie k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 - prevádzka vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

21.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia

20.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

20.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

20.04.2020 Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia hôrnych dýchacích ciest

20.04.2020 Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

18.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - od pondelka 20.04.2020 vstúpia do platnosti AKTUALIZOVANÉ KARANTÉNNE OPATRENIA. Vzor potvrdenia o výkone zamestnania. - OPATRENIE BOLO ZRUŠENÉ DŇA 01.05.2020

15.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - VYSOKÉ ŠKOLY - UKONČENIE ŠTÚDIA - LEKÁRSKE VYSOKÉ ŠKOLY

15.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - STREDNÉ ŠKOLY - PRIJÍMACIE SKÚŠKY, MATURITY - POVINNOSTI ŠTUDENTOV

08.04.2020 Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

07.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

06.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

06.04.2020 Zriadenia Informačná kancelária pre obete v Banskej Bystrici

05.04.2020 O opatreniach platných počas veľkonočných sviatkov rozhodne v pondelok vláda SR

04.04.2020 Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch, karanténne opatrenia a pod.)

04.04.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie SR izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie SR

31.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusum SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

29.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti

28.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - ZMENA OPATRENIA - ZÁKAZ PREVÁDZOK V NEDEĽU - SANITÁRNY DEŇ

24.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - ZÁKAZ PREVÁDZOK V NEDEĽU - SANITÁRNY DEŇ OD 24.03.2020 DO ODVOLANIA

27.03.2020 POSTUPY A PRAVIDLÁ, ktorých dodržiavanie nám pomôže potlačiť šírenie nákazy

27.03.2020 Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu,vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.) - AKTUALIZOVANÉ

27.03.2020 Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

27.03.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

27.03.2020 UČÍME NA DIAĽKU - Informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení

26.03.2020 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovnia a určení termínov v rámci organizácie školského roka

26.03.2020 Bolo spustné PORADENSKÉ CALL CENTRUM rezortu školstva

24.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - POZASTAVENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OD 24.03.2020 DO ODVOLANIA

24.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA OD 24.03.2020 DO ODVOLANIA - ZRUŠENÉ A NAHRADENÉ

NOVÝM OPATRENÍM

24.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ OD 24.03.2020 DO ODVOLANIA

24.03.2020 Opatrenia ministerstva školstva - MATURITY, TESTOVANIE 9, prihlášky na STREDNÉ ŠKOLY, zápisy do ZÁKLADNÝCH ŠKOL a MATERSKÝCH ŠKOL

24.03.2020 Vláda predstavila ďalšie opatrenia na zvládnutie situácie v dôsledku koronavírusu

23.03.2020 KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE???

20.03.2020 RÚŠKO NEPATRÍ DO TRIEDENÉHO ZBERU!!! Čo s odpadom, ak som v karanténe?

20.03.2020 Stanovisko ÚVZ SR k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

19.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)

19.03.2020 Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR k laboratórnej diagnostike nového koronavírusu

18.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďujú "karanténne opatrenia"

18.03.2020 Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov

18.03.2020 Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou

17.03.2020 Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia. Pošta žiada ľudí o zodpovedné doržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok

17.03.2020 Najčastejšie otázky a odpovede od obyvateľov zasielané na Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko SKR

16.03.2020 Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

16.03.2020 RUKY SI TREBA UMÝVAŤ TEPLOU VODOU A MYDLOM

16.03.2020 Národné cetrum zdravotníckych informácií pripavilo NOVÝ INFORMAČNÝ WEB pre občanov ohľadom koronavírusu!!! www.korona.gov.sk

16.03.2020 Aktuálne informácie týkajúce sa AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V REGIÓNE

15.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prvevádzok uvedených v opatrení

15.03.2020 Vláda vyhlásila núdzový stav pre štátne zdravotníctvo, občanom v zahraničí pomôže štát vrátiť sa domov

15.03.2020 TLAČOVÁ SPRÁVA - Vláda prijala mimoriadne opatrenia

13.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - ZAKAZUJE SA PREVÁDZKA NIEKTORÝCH ZARIADENÍ

13.03.2020 ČO ROBIŤ A ČO NEROBIŤ V DOMÁCEJ IZOLÁCII - Pre fungovanie domácnosti počas povinnej karantény platí niekoľko pravidiel

13.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (štvrtá aktualizácia)

13.03.2020 Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

13.03.2020 Oznámenie o fungovaní pracovísk MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

12.03.2020 Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

12.03.2020 Ústredný krízový štáb pritvrdil opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu

12.03.2020 Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia, zatvoria sa školy i letiská, karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia

12.03.2020 Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

10.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

10.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVI-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (tretia aktualizácia)

09.03.2020 Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky - usmernenie č. 3

09.03.2020 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vznikua šíreniu prenosného ochorenia - karanténa

09.03.2020 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia - zákaz hromadných podujatí

09.03.2020 Slovensko zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia, hlási 7 potvrdených prípadov

09.03.2020 Stanovisko hlavného hygienika Slovenskej republiky k uzatvoreniu škôl

07.03.2020 Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

04.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (druhá aktualizácia)

03.03.2020 Usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky k šíreniu koronavírusu

 

Viac informácií si môžete prečítať:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Príznaky koronavírusu

príznaky koronavírusu

COVID-19: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie

 

Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd
2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla
3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne
4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani
5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne
6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne
7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

- naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk
- preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne
- trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne
- uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň
- krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne
- spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

čisté ruky

čisté ruky 2

Ruky si umývajte:

- po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia
- pri akomkoľvek pocite nečistých rúk
- po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
- pred, počas a po príprave jedla
- pred konzumáciou jedla
- po každom použití toalety
- pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
- po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
- pred a po návšteve nemocnice, lekára

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

- Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí
- Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu
- Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte
- Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami
- Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

- Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2020 20:50
Autor: