Navigácia

Obsah

Dôležitý oznam - Obecný úrad Vidiná otvorený v obmedzenom režime

Typ: ostatné
ruka ruku myjeObec Vidiná v záujme ochrany zdravia občanov, ako aj svojich zamestnancov na obecnom úrade, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia vírusového ochorenia COVID-19 oznamuje občanom, že od 13.03.2020 až do odvolania je Obecný úrad Vidiná otvorený v obmedzenom režime.

        Za účelom vybavenia žiadostí a potvrdení môžu občania využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie, kde je možné sa dohodnúť, ako danú požiadavku vybaviť bez nutnosti osobnej návštevy Obecného úradu vo Vidinej. Taktiež majú možnosť  akékoľvek podanie doručiť prostredníctvom podacej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy Obecného úradu.

      Samospráva tiež vyzýva k obmedzeniu platenia poplatkov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností v pokladni obce. Treba ich platiť až po doručení rozhodnutí o výške miestnych daní, čo sa predpokladá na koniec apríla 2020. Všetky ostatné poplatky sa odporúčajú uhrádzať bezhotovostne bankovým prevodom.

       V zmysle opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom je každá osoba, ktorá sa od 13. marca 2020 od 7.00 hod. vrátila z pobytu zo zahraničia povinná nahlásiť túto skutočnosť svojmu obvodnému lekárovi a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a počas 14 dní zotrvať v karanténe. V prípade izolácie v domácom prostredí sú povinní zostať v karanténe aj všetky osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti. Nedodržanie sa trestá pokutou do výšky 1659,00 Eur. Občania, ktorí majú informácie o občanoch, ktorí  nedodržiavajú karanténu, nech to nahlásia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Lučenci. Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní, zodpovední a ohľaduplní. Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke obce www.vidina.sk.

 

Kontakty:

 

telefonická pevná linka: 047/43 70 102, 047/45 11 523, 047/45 11 524, 047/45 11 525

mobily:  0905 270 437 – starosta

             0915 732 370 – správca

maily:   podatelna@vidina.sk

 

Ďakujeme Vám za pochopenie.

                                                                      Ing. Ján Šupica v.r. starosta obce


Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2020 18:50
Autor: