Navigácia

Obsah

FOND NA PODPORU UMENIA - GENERÁCIE

Typ: ostatné
fpuObec Vidiná získala na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí umeleckehého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry podporu z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

GENERÁCIE!

fond na podporu umenia

Obec Vidiná sa pravidelne zapája do rôznych projektov na získanie finančných prostriedkov z rôznych grantových programov. Nebolo tomu inak ani v pandemickom roku 2020.

V roku 2020 sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na zakúpenie krojov pre Detský folklórny súbor Konôpka. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. V rámci vypracovaného projektu Generácie sme obstarali krojové kostýmy pre deti z DFS Konôpka. Projekt v hodnote 2500,00 Eur podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Detský folklórny súbor Konôpka pracuje pri Obci Vidiná. Bol založený v roku 1987, avšak po zrušení základnej školy v obci v roku 2004 postupne zanikol aj detský folklórny súbor. Jeho činnosť bola obnovená v roku 2015. Zaujímavosťou je, že členmi súboru sú deti zakladajúcich členov súboru. Momentálne má súbor 25 členov vo veku od 3 do 10 rokov. Vedúcimi súboru sú Viera Kamenská a Marcela Janštová. Tie oprášili pôvodné programové pásma a pridali k nim nové. So svojimi pásmami sa mali možnosť deti prezentovať na kultúrych podujatiach ako sú: Vianočené posolstvo, Fašiangy, Vítanie jari, Folklórny festival Vidinský krpec, Stavanie mája, Váľanie mája, Deň matiek, Deň detí, Deň obce - Rozlúčka s letom, Úcta k starším, Vítanie detí do života a mnoho ďalších.

Po úspešnom znovuobnovení činnosti DFS Konôpka, sú deti pripravené prezentovať svoje programové pásma tak, ako ich rodičia pred dvadsiatimi rokmi v okrem svojej rodnej obci aj v mnohých ďalších obciach v rámci okresu Lučenec. V splupráci s Mikroregiónom Novohradské podzámčie a v rámci úspešného projektu Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí si pripravili so Ženskou speváckou skupinou Vidovenky (staré mamy detí) kultúrny program.

Hlavným zámerom programu Generácie je prezentácia folklórnych tradícií v podaní detí vo vekovom zložení od 3 rokov do 10 rokov spolu so Ženskou speváckou skupinou Vidovenky realizáciou kultúrnych aktivít, s dôrazom na miestne tradície. Snahou projektu a jeho aktivít je znovu objavovať prvky tradičnej kultúry a šíriť ich do povedomia laickej verejnosti, detí i dospelých. Cieľom je nestratiť kontakt so staršou generáciou, prebrať od nej skúsenosti, tradície a zachovať a šíriť prvky tradičnej kultúry.

Súčasná pandemická situácia nám neumožnila usporiadať pripravené kultúrne podujatia, avšak deti z DFS Konôpka sú pripravené po zlepšení situácie všetky nacvičené pásma oprášiť a prezentovať folklórne tradície ako aj novoobstarané tradičné odevy v plnej kráse.


Vytvorené: 31. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2021 14:25
Autor: