Navigácia

Obsah

Novoročný príhovor starostu obce Vidiná

Typ: ostatné
pf 2019Vážení spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem prihovoriť touto cestou, nakoľko nastala neočakávaná porucha na miestnom rozhlase.
Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za prácu, ktorou ste sa podieľali na zveľaďovaní našej obce obohatením kultúrneho, duchovného i športového života.

Nový rok je síce pre všetkých zvýraznený údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas pohľadu späť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom, ako aj tie dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že ste aj vy prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce, s radosťou a záujmom, pretože všetko sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie života vás občanov.

Aj na rok 2019 má obec naplánované nemalé úlohy. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi obce. Vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu. Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu obce, ako aj všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorým osud obce nie je ľahostajný.

Na záver si spoločne prajme zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želajme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch a v neposlednom rade si prajme lásku a úctu človeka k človeku.

Ing. Ján Šupica

starosta obce


Vytvorené: 27. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2018 10:01
Autor: Ing. Ján Šupica