Navigácia

Obsah

Oznámenie o doručení

Typ: ostatné
Oznámenie o doručení a uložení zásielky - Michal Švec

OZNÁMENIE

 o doručení a uložení zásielky  

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Michal Švec, trvale bytom  Obec Vidiná,

že mu bola   dňa 14.01.2022 na Obecný úrad Vidiná doručená  zásielka  od odosielateľa Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Túto zásielku je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vidinej v čase úradných hodín a dní.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej  dňa  14.01.2022

 

                                                                                                                    pracovníčka OcÚ

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: 14.01.2022 – 30.01.2022

Oznámenie o doručení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 14.01.2022.

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk  zložené dňa:   30.01.2022

 


Vytvorené: 14. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2022 11:08
Autor: