Navigácia

Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Typ: ostatné
OZNÁMENIE o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk
Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:
Jana Lopušníková, nar. 1959 , trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 03.02.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka do vlastných rúk od odosielateľa Finlegal services s.r.o., Bratislava.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej dňa 03.02.2020

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 03.02.2020.
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa:

Príloha

Vytvorené: 10. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 2. 2020 16:06
Autor: