Navigácia

Obsah

Oznámenie o doručení a uložení zásielky

Typ: ostatné
Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:
Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 08.06.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka od odosielateľa Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:
Michal Švec, trvale bytom  Obec Vidiná, že mu bola   dňa  08.06.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená  zásielka  od odosielateľa Exekútorský úrad Banská Bystrica.
 značka spisu: 404EX290/20.
Túto zásielku je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vidinej v čase úradných hodín a dní.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej  dňa  09.06.2020                                                               
                                                          
Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:
Oznámenie o doručení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 09.06.2020.
Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk  zložené dňa:   30.06.2020

 


Vytvorené: 12. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2020 11:14
Autor: