Navigácia

Obsah

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Typ: ostatné
Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti


Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi
Erika Janešová, trvale bytom Obec Vidiná,doručenie doporučenej zásielky.

Verejná vyhláška

 o oznámení miesta uloženia písomnosti

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Erika Janešová,  trvale bytom  Obec Vidiná,

že jej bola   dňa  11.02.2021 na Poštu Vidiná doručená doporučená zásielka.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

 

Vo Vidinej  dňa  11.02.2021

                                                                

                                                          pracovník OcU

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 11.02.2021

Oznámenie o doručení doporučenej zásielky  zložené dňa:  26.02.2021


Vytvorené: 18. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2021 14:19
Autor: