Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Typ: ostatné
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - Jaroslav Janeš


OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Jaroslav Janeš,  trvale bytom  Obec Vidiná,

že mu bola dňa  10.06.2024 na Obecný úrad Vidiná doručená doporučená zásielka.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

Vo Vidinej  dňa  10.06.2024

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 10.06.2024

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa:  28.06.2024


Vytvorené: 10. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2024 11:51
Autor: