Navigácia

Obsah

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Typ: ostatné
Číslo: OcU/1106-163/2020
Dátum: 11.09.2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu Vidiná, na návrh občana Etely Gajdošíkovej – oprávnenej užívať budovu ul. 1. mája 345/17, Vidiná, na základe predložených dokladov zrušila trvalý pobyt občanovi
Jaroslavovi Gajdošíkovi, nar. 07.02.1966
dňom 11.09.2020 podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

Miestom nového trvalého pobytu uvedeného občana je Obec Vidiná.

Vo Vidinej dňa 11.09.2020


Vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke:
od 11.09.2020 do 25.09.2020.


Vytvorené: 14. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 15:32
Autor: