Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška

Typ: ostatné
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

              Verejná vyhláška

 o oznámení miesta uloženia písomnosti

Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Jaroslav Janeš,  trvale bytom  Obec Vidiná,

Písomnosť č. 103175459/2022 zo dňa 22.11.2022 je uložená na  Daňovom úrade Banská Bystrica na pobočke Lučenec.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Banská Bystrica ma pobočke Lučenec v kancelárii č. 116 v úradných hodinách .

Vo Vidinej  dňa  22.11.2022

                                                                

                                                          pracovník OcU

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 22.11.2022

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa:  08.12.2022

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (504.09 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 23. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2022 14:56
Autor: