Obsah

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej od jej znovu oživenia


Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo VidinejMiestny odbor Matice slovenskej vo Vidinej svoju činnosť znovu obnovil v roku 1991 medzi prvými MO v okrese Lučenec. V tom istom roku vznikla aj Folklórna skupina pri MO MS. Kolektív spracováva a prezentuje zvyky a obyčaje Novohradu, Malohontu a Obce Vidiná v autentickej podobe, ako sa zachovali z rozprávania dedinčanov. V súbore sa vystriedalo veľa členov, ale ten dobrý základ ostal verný až do dnes a aktívne sa podieľa na kultúrnom živote obce a okolia Lučenca. Popýšiť sa môže niekoľkonásobným víťazstvom v okresných súťažiach folklórnych skupín a jednotlivcov a vystúpeniami v rámci rôznych festivalov doma a v zahraničí.

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo VidinejHosťovali sme na – Detvianskych slávnostiach, Koliesko Kokava nad Rimavicou, Hontianska paráda a Rok na Gemeri Slavošovce – Rožňava. V roku 2003 v máji vystúpila DFS v Maďarskom Egyházsasdengelég na 300-tom výročí založenia slovenskej školy a od vtedy každý rok pravidelne organizujeme výmenné akcie na poli kultúrnom a športovom, kde máme uzavretú družbu.

V rámci tradičného novohradského kultúrneho festivalu sa zúčastňujeme a zároveň spolupracujeme na kultúrnych podujatia. V rámci týchto kultúrnych podujatí v našej obci hosťovali aj zahraničné súbory ako napr. Holanďania, Matija Gubec – Chorváti, Francúzi, Španieli – EL CANDIL. Na pozvanie MO – MS sme hosťovali zahraničných Slovákov z Austrálie a divadelný súbor Slovákov z Rumunska - dedina Vagaše.

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo VidinejOrganizujeme stretnutia matičiarov a občanov obce s významnými literátmi. V roku 2002 sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľom Dr. Antonom Rákayom, v roku 2006 s p. Maculovou neterou J.C.Hronského, ktorá nám priblížila jeho dielo a život v cudzine a v roku 2008 bola literárna beseda s bardom slovenskej literatúry Ladislavom Ťažkým o jeho živote a diele.

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej

Naše kultúrne aktivity v priebehu roka začíname v mesiaci február - v poslednú fašiangovú sobotu organizujeme tradičný sprievod masiek dedinou za doprovodu ľudovej hudby a večer fašiangovú zábavu s pochovávaním basy. V predvečer 1 mája oživujeme tradíciu stavanie mája s hudbou a mládenci postavia symbol – máj. V spolupráci s Materskou školou slávime Deň matiek, Deň detí a Mesiac úcty k starším. Okrem týchto akcií MO MS a DFS Škorec každý rok pripravuje pre našich občanov kultúrny program vianočný stôl s malým posedením pri varenom grogu, čaji a tradičnom pečive.


V programových vystúpeniach máme bohato spracované zvyky a obyčaje na dedine a v Novohrade:

- Ábelovská svadba

- Fašiangy na dedine

- Dožinky na Vidinskom panstve

- Vianoce vo Vidinej

- Jesenné obdobie: Varenie lekváru

- Šúpanie kukurice


Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej
Každoročne organizujeme zájazdy za kultúrnymi pamiatkami Slovenska: od zájazdu po stopách Štúrovcov, severom Slovenska – Orava, Považie, stredom Slovenska – Martin, Banská Štiavnica, Kremnica, Liptov, východ Slovenska – Krásna Hôrka, Košice, Prešov, Bardejov, Pieniny, Spiš, Tatry a okolie.

 

Ďakujeme našim sponzorom, ktorí svojimi príspevkami nám umožňujú vyvíjať našu činnosť, financovanie dopravy na zájazdy.


Našou snahou je prostredníctvom širokej členskej základne 145 členov šíriť a zveľaďovať myšlienky programu MS, ktoré spočívajú v ochrane klenotov ducha národa.