Navigácia

Obsah

Obsadenosť kultúrneho domu


Harmonogram činností a rozpis využitia priestorov v Kultúrnom dome vo Vidinej

 

Miestnosť

sála

klub dôchodcov

knižnica

deň/čas

17.00-19.00

19.00-21.00

17.00-19.00

19.00-21.00

15.30-17.30

19.00-21.00

pondelok

 

Škorec

 

Škorec

Knižnica

 

utorok

 

 

 

 

 

 

streda

FLOOR ROCKERZ

 

Klub dôchodcov

 

 

 

štvrtok

 

 

 

Matica - Škorec

 

 

piatok

VAK

VAK

 

 

Knižnica

 

sobota

 

 

 

 

 

 

nedeľa