Navigácia

Obsah

Oznámenie o uložení zásielky

Typ: ostatné
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti


Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi:

Erika Janešová,  trvale bytom  Obec Vidiná,

že jej bola   dňa  08.02.2021 na Poštu Vidiná doručená doporučená zásielka.

Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.

Vo Vidinej  dňa  08. 02.2021                                                    

 

Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia:

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR  a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 08.02.2021

Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa:  23.02.2021


Vytvorené: 18. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2021 14:12
Autor: