Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Typ: ostatné
Adresát písomností: Jaroslav Janeš
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Banská Bystrica zo dňa 03.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní od 04.01.2019.

Príloha

Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 09:13
Autor: