Navigácia

Obsah

VÝZVA pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ: ostatné
Lesy SR logoVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik preostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1. zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde  a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

                                          VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (13.67 kB)


Vytvorené: 13. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2021 08:29
Autor: