Navigácia

Obsah

Zápis a prijímanie detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

Typ: ostatné
Ilustračné fotoVážení rodičia budúcich škôlkarov,
svoje deti si môžete zapisovať do našej Materskej školy
vo Vidinej od 2.5. do 31.5.2023 .

Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy v nadväznosti na ustanovenie  § 28 ods.9 a 10  školského zákona.

Riaditeľ v prvom rade akceptuje podmienky prijímania detí  ustanovené  v § 59 ods.1 a 2 školského zákona – zákonné podmienky

Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti:

  1. prednoste, pre ktoré je plnenie predprim deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky árneho vzdelávania  POVINNÉ, od školského  roka 2023/2024   (deti narodené do 31.augusta dovŕšia  5 rokov veku, t.j. dieťa podľa § 28 ods.1 školského zákona)

  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

  3. súrodenci detí,  navštevujúcich našu materskú školu

  4. deti vo veku od 3 rokov, prednostne s trvalým pobytom vo Vidinej

  5. výnimočne môže byť prijaté dieťa od dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky /bez plienok, vie sa sám  najesť, napiť z pohára../

Dieťa sa do materskej školy  prijíma od 1. septembra daného šk. roka, v mimoriadnych prípadoch aj skôr/ po vzájomnej dohode/.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 14. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2023 09:25
Autor: