Navigácia

Obsah

Kontakty


Adresa

Obec Vidiná
Športová 255/1
985 59  Vidiná


IČO: 00649031
DIČ: 2021178852


Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu 6007266001/5600
IBAN SK57 5600 0000 0060 0726 6001
BIC kód banky KOMASK2X
SWIFT Code: KOMASK2X


tel: 047/4370102
fax: 047/4511524, 4511523
email: podatelna@vidina.sk

Obecný úrad
Ing. Ján Šupica - starosta obce 047/45 11 524
0905 270 437
starosta@vidina.sk
Ing. Ivana Rubintová - ekonómka obce 047/45 11 523 ekonom@vidina.sk

Bc. Mariana Kamenská - správca miestnych daní   

                                       a poplatkov

047/45 11 525 spravcadane@vidina.sk

                                     - referent evid. obyvateľov,

                                     overovanie podpisov a listín

047/4370 102 podatelna@vidina.sk

Marián Kamenský  - správca majetku a hrobných

                                 miest

0915 732 370  
Materská škola
   
Mgr. Marcela Janštová - riaditeľka materskej školy

0911 990 219

materskaskola@vidina.sk
 

047/4370 381

 

 
Janka Skýpalová- vedúca školskej jedálne 0911 990 219 materskaskola@vidina.sk
     
Redakcia Vidinských novín   vidinskenoviny@azet.sk