Navigácia

Obsah

Správy

Informácia o prerušení prevádzky MŠ počas jarných prázdnin

Riaditeľstvo Materskej školy vo Vidinej týmto oznamuje, že prevádzka materskej školy vo Vidinej bude v čase jarných prázdnin, t.j. od 24. februára 2020 do 28. februára 2020 prerušená. Prevádzka znova začne 02.03.2020. celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor:

Návšteva predškolákov na ZŠ Haličská 7


Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 20.02.2020 od 10 hod. sa uskutoční návšteva predškolákov v prvom ročníku základnej školy. Je to v rámci spolupráce našej MŠ a ZŠ Haličská 7 v Lučenci . Deti sa oboznámia so školským prostredím a pozrú sa na svojich kamarátov prvákov.
celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2018/2019

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá riaditeľ materskej školy zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor:

Školský poriadok školy

Školský poriadok školy 2019 celý text

ostatné | 29. 9. 2019 | Autor:

Dňa 07.06.2019 sa uskutoční ŠKOLSKÝ VÝLET

Dňa 07.06.2019 /t.j. piatok/ sa uskutoční ŠKOLSKÝ VÝLET – Ranč Megi, Poltár – časť Prievrana .
Prosíme rodičov, aby deti doniesli do MŠ najneskôr do 7,30 hod. Do ruksaku treba zabaliť pitie v dobre uzatvárateľnej fľaške, jedno jablko, keks a pršiplášť. Obliecť dieťa vhodne podľa počasia a obuť pevnú obuv. Pred UV žiarením chrániť dieťa vhodným krémom, klobúkom, šiltovkou, príp. šatkou.
Nedávať deťom peniaze a hodnotné veci, žuvačky alebo cukríky a pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa.
Finančné prostriedky za dopravu a cestovné pripoistenie zabezpečí zriaďovateľ Obec Vidiná a finančné prostriedky za vstup do areálu financujeme zo ZRŠ.
celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Naša MŠ sa zapojila do projektu „Naučme piť deti čistú vodu“

Projekt „Naučme piť deti čistú vodu“ si vyskúšalo už viac materských škôl. Medzi nimi nechýba ani naša materská škola, ktorej sa po prihlásení rozhodli nechať galón s pumpou. Detičky tak dostávajú vysokokvalitnú vodu bez chlóru a zároveň rieši pitný režim detí počas pobytu v MŠ. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor:

Srdečné pozvanie na kreatívno- tvorivé a športové popoludnie pod názvom „ŠARKANIÁDA

Vážení rodičia,
Pri príležitosti „Dňa materských škôl“ si Vás dňa 7.11.2018 (t.j. streda) o 16:00 hod. dovoľujeme srdečne pozvať na kreatívno- tvorivé a športové popoludnie pod názvom „ŠARKANIÁDA- vyrob si vlastného lietajúceho šarkana“.
Spolu so svojimi deťmi si vyrobíte šarkana a na školskom dvore ho následne „otestujete“. Pri výrobe šarkana sa môžete spojiť aj viaceré rodiny.
Prosíme Vás, aby ste nenosili kúpené šarkany, a aby ste si potrebný materiál na výrobu šarkana priniesli so sebou. Zároveň si môžete priniesť aj „balóny šťastia“, ktoré budeme spolu vypúšťať.

Tešíme sa na Vás a veríme, že spolu prežijeme zábavné popoludnie.

Kolektív Materskej školy „U veveričky“ Vidiná
celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor:

Olympiáda detí materských škôl

Materská škola , Dr. Herza Lučenec organizuje XXII. Ročník okresnej olympiády detí materských škôl dňa 13.06.2018 o 9,00 hod. Tejto akcie sa zúčastnia aj naše deti na rôznych disciplínach.
Držte nám palce. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
logo

Naša materská škola v projekte Recyklohry

Od januára 2018 MŠ Vidiná je zapojená do projektu s názvom Recyklohry, ktorého cieľom je rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúseností detí pri zbere drobného elektrozariadenia a použitých batérií. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:

Školský výlet do Mojína sa prekladá

Vážení rodičia, touto cestou Vám chceme oznámiť, že školský výlet do Mojína, ktorý sa mal uskutočniť 17.05.2018 sa prekladá na 08.06.2018 z dôvodu nepriaznivého počasia.
Prosíme rodičov, aby deti v deň výletu doniesli do MŠ najneskôr do 7,20 hod. Do ruksaku zabaliť pitie v dobre uzatvárateľnej fľaštičke, jedno jablko, keks a pršiplášť. Obliecť dieťa vhodne podľa počasia a obuť pevnú obuv. Pred UV žiarením chrániť dieťa vhodným krémom, klobúkom, šiltovkou, príp. šatkou. Nedávať deťom peniaze a hodnotné veci, žuvačky alebo cukríky a pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: