Navigácia

Obsah

NA CELOM ÚZEMÍ KRAJINY VYHLÁSILA VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MIMORIADNU SITUÁCIU. PLATÍ OD 12. MARCA 2020 OD 6.00 H.

OD 16. MARCA 2020 OD 6.00 HOD. VYHLÁSILA VLÁDA SR NÚDZOVÝ STAV PODĽA ČLÁNKU 5 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 227/2002, Z.Z. TÝKAJÚCI SA POSKYTOVATEĽOV ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

OD 28. MARCA 2020 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ

na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

UČÍME SA Z DOMU

29.05.2020

01.06.2020

01.06.2020

TEŠÍME SA NA VÁS!!! :-)

Detail

Aktuality

01.06.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

Detail

01.06.2020

dotazníkový prieskum

Dotazník mapovania potrieb obyvateľov obce Vidiná

Vážení obyvatelia, radi by sme vás poprosili o vyplnenie tohto dotazníka, nakoľko je jeho cieľom zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely krajšieho a jednoduchšieho života v obci. Po vyhodnotení budú odpovede zapracované do dlhodobej stratégie rozvoja obce. Ďakujeme

Detail

25.05.2020

Titulná strana

2. číslo máj 2020

V 2. čísle Vidinských novín sa dozviete: Vidiná v čase nákazy, aktuality zo života v MŠ, návrat k poslednej kultúrnej akcii Fašiangy vo Vidinej s karnevalom, predstavenie významnej osobnosti obce - Pavel Danko

Detail

20.05.2020

MŠ

OD 1. JÚNA 2020 BUDE BRÁNA MATERSKEJ ŠKOLY OPÄŤ OTVORENÁ

Na základe rozhodnutia ministra školstva Obec Vidiná rozhodla o znovuotvorení materskej školy. Ide o dlho očakávaný krok v rámci uvoľňovania jednotlivých opatrení. Musíme však dbať na dodržiavanie viacerých opatrení.

Detail

03.05.2020

zápis detí do MŠ

Zápis detí do Materskej školy vo Vidinej na školský rok 2020/2021

V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa zápis detí do Materskej školy vo Vidinej na školský rok 2020/2021 uskutoční od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Detail

10.04.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

31.03.2020

seniori

POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.

Detail

Kalendár akcií

Fotogaléria MŠ

03.06.2020

Hurá, škôlka,tešíme sa ! Medzinárodný Deň detí

Hurá, škôlka,tešíme sa ! Medzinárodný Deň detí

Dnes je veľký sviatok detí, zaspievajme o slniečku, o lete, aby bolo v našej škôlke najlepšie. Dnes je veľký sviatok detí, hojaja, kamarátstvo srdiečka nám pospája. VITAJTE VEĽKÍ AJ MALIČKÍ, VITAJTE NAŠE DETIČKY. Pri príležitosti Dňa detí si deti zasúťažili na školskom dvore, potešili sa so svojimi kamarátmi, zahrali sa v pieskovisku a poskákali si aj na trampolíne. Prvý deň v škôlke po dlhom čase sa im veľmi páčil. Disciplíny zvládli výborne a tešili sa z výhry.

Detail

01.03.2020

Návšteva školy

Návšteva školy

Prváci s pani učiteľkou mali pre našich predškolákov pripravený pekný program a aktivity

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií