Navigácia

Obsah

Školský vzdelávací program


Náš Školský vzdelávací program Materskej školy U veveričky je rozpracovaný do 10 obsahových celkov, pričom 1 obsahový celok trvá 1 mesiac.

 

Obsahové celky

IX. Doma a v MŠ

X. Jeseň, pani bohatá

XI. Svet okolo nás, svet a jeho záhady   

XII. Vianočný čas                

I. Zimný čas

II. Zdravie, radosť, veselie

III. Jar klopká na dvierka

IV. Čaro a krásy vesny krásavice

V. Odkiaľ prichádzaš a kam patríš

VI. Tešíme sa na leto

 

Každý obsahový celok obsahuje témy

 

SEPTEMBER

Doma a v MŠ

Ja a moji kamaráti

Kto sa o nás v MŠ stará

Môj dom, moja obec

 

OKTÓBER

Cestujeme kadiaľ chceme (dopravné prostriedky, rozmanitosť sveta)

Farebná jeseň –stromy, kríky

Ovocie a zelenina

Ľudské telo a jeho časti

Zmysly naši pomocníci

Sťahovavé vtáky

 

NOVEMBER

Zvieratká na jeseň

Rozmary počasia

Farebný svet

Časové vzťahy – časti dňa, dni v týždni

Tajomstvá planét

 

DECEMBER

Advent, Sviatok sv. Mikuláša

Členovia rodiny

Vianoce

 

JANUÁR

Rok a jeho deti – ročné obdobia

Mesiace v roku

Do školy – chystáme sa na zápis

Zvieratká v zime (lesné zvieratá)

Zimná príroda, zimné športy

 

FEBRUÁR

Moje telo v zdraví a chorobe

Zdravá výživa

Predmety a vlastnosti

Fašiangy

 

MAREC

Moja priateľka kniha

Jarné prebúdzanie

Pracovné profesie

Jar v záhradách – jarné kvety

 

APRÍL

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Veľká noc

Jarné zvyky a hry

Zelený a zdravý les (Deň Zeme)

Deti pozor červená! (dopravné značky, bezpečnosť na ceste)

 

MÁJ

Mamky naše, mamky zlaté

Ako som prišiel na svet

Dedina, mesto

Cestujeme po Slovensku (naša vlasť, hlavné mesto)

Život pri potoku a rybníku

 

JÚN

Deti modrej planéty

Exotické zvieratá, krajiny

Záhradné a lúčne kvety, hmyz

Tešíme sa na leto

Rozlúčka s kamarátmi predškolákmi