Navigácia

Obsah

NA CELOM ÚZEMÍ KRAJINY VYHLÁSILA VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MIMORIADNU SITUÁCIU. PLATÍ OD 12. MARCA 2020 OD 6.00 H.

OD 16. MARCA 2020 OD 6.00 HOD. VYHLÁSILA VLÁDA SR NÚDZOVÝ STAV PODĽA ČLÁNKU 5 ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 227/2002, Z.Z. TÝKAJÚCI SA POSKYTOVATEĽOV ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

OD 28. MARCA 2020 BOL NÚDZOVÝ STAV ROZŠÍRENÝ

na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Aktuality

31.03.2020

čistenie MK

ČISTENIE A DEZINFEKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Obec Vidiná začala tento týždeň s čistením miestnych komunikácií po zime. Počas mimoriadnej situácie, v súvislosti so šírením sa nového koronavírusu, sa tento rok sústredíme aj na dezinfekciu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Pravidelne bude vykonávaná aj dezinfekcia lavičiek, odpadkových košov a prístreškov na autobusových zastávkach. Cieľom je zamedziť šíreniu koronavírusu tam, kde sa najviac združujú ľudia. Zostaňte doma, spolu to zvládneme.

Detail

31.03.2020

seniori

POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. Ak budete svedkami takéhoto alebo podobného konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na čísle 158.

Detail

31.03.2020

VOK

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO DREVENÉHO ODPADU

Každoročný zber veľkoobjemového odpadu posúvame, vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu, až po veľkonočných sviatkoch. V dňoch od 14. apríla 2020 do 16. apríla 2020 (t.j. v utorok až štvrtok) sa ako prvý uskutoční zber veľkoobjemového dreveného odpadu. Drevený objemný odpad predstavujú komunálne odpady ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere a podobne. Drevený odpad môžete vyložiť pred dom na viditeľné miesto v určenom termíne zberu, odkiaľ tento odpad bude zamestnancami obce odvezený. Následne pristúpime k zberu ďalšieho veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu.

Detail

31.03.2020

10 odporúčaní

AKTUALIZOVANÉ - Informácie a usmernenia k šíreniu koronavírusu

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne: - výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, - nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy, - následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, - v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch. Obyvatelia Obce Vidiná majú možnosť zavolať pracovníkom odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, ktorí Vám podajú informácie nepretržite 24 hodín denne, vrátane víkendových dní. Infolinky RÚVZ Lučenec: 0915 885 813, 0905 536 551, 0918 601 924, 047/43 235 72 e-mail: lc.epidemiologia@uvzsr.sk Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením koronavírusu novú infolinku. Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk Naďalej sú pre verejnosť k dispozícii aj ďalšie kontakty: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk Regionály úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

Detail

29.03.2020

Jarné zvyky - Morena 1

UČÍME SA Z DOMU - JARNÉ ZVYKY - MORENA

Ahojte ježkovia a veveričky. Prešiel nám ďalší týždeň. Vymysleli sme pre vás nové úlohy. Naše úlohy sa týkajú hlavne Moreny. Vyberajte si z nich a sledujte stránku v priebehu týždňa, budeme vkladať nové úlohy. Usmievajte sa,foťte sa.

Detail

25.03.2020

veverička

MATERSKÁ ŠKOLA - ZATVORENÁ DO ODVOLANIA - AKTIVITY PRE DETI - UČÍME SA Z DOMU

Od pondelka 16.03.2020 je Materská škola u Veveričky zatvorená z nariadenia štátu až DO ODVOLANIA. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. Bližšie informácie ešte zverejníme. V čase zatvorenia našej školy budú pedagógovia komunikovať s rodičmi prostredníctvom internetu. Vzhľadom na terajšiu situáciu vám chceme trochu uľahčiť, spestriť dni, spoločné chvíle s deťmi. Rozhodli sme sa vám ponúknuť niekoľko aktivít, úloh na doma, ktoré by sme preberali podľa plánov MŠ. Na webovej stránke obce budú pedagógovia týždenne pridávať rôzne materiály v zmysle školského vzdelávacieho programu. Dúfame, že si niečo vyberiete. Budeme sa tešiť, ak nám pošlete FOTKY na e-mail materskaskola@vidina.sk.

Detail

23.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

23.03.2020

SLOVENSKá POšTA

SLOVENSKÁ POŠTA OZNAMUJE ZMENU OTVÁRACÍCH HODÍN

Od 24. marca 2020 do 05.04.2020 bude pre verejnosť pobočka v Obci Vidiná otvorená nasledovne: Po, Ut, Št.,Pi 08:00 - 13:30 Streda 08:00 - 11:45 a 14:15 - 15:30

Detail

17.03.2020

Oznámenie o doručení a uložení zásielky do vlastných rúk - Michal Švec

OZNÁMENIE o doručení a uložení zásielky Obec Vidiná v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje občanovi: Michal Švec, trvale bytom Obec Vidiná, že mu bola dňa 17.03.2020 na Obecný úrad Vidiná doručená zásielka od odosielateľa Okresný súd Lučenec, Ulica Dr. Herza 14, Lučenec. značka spisu: 21Csp/100/2019. Túto zásielku je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vidinej v čase úradných hodín a dní. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní. Vo Vidinej dňa 17.03.2020 pracovníčka OcÚ Potvrdenie Obce Vidiná o dobe vyvesenia: Oznámenie o doručení zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Vidiná a na webovej stránke v súlade s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov dňa 17.03.2020. Oznámenie o doručení zásielky do vlastných rúk zložené dňa: 03.04.2020

Detail

Kalendár akcií

Fotogaléria MŠ

01.03.2020

Návšteva školy

Návšteva školy

Prváci s pani učiteľkou mali pre našich predškolákov pripravený pekný program a aktivity

Detail

27.02.2020

Karneval

Karneval

Detský karneval pre staršie a mladšie deti v našom kultúrnom dome

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií