Navigácia

Obsah

Plán činnosti Klubu dôchodcov vo Vidinej v roku 2015
 

Január 2015

Privítanie nového roku 2015 - vinšovačky a Nový rok 2015 vo svete

Beseda - 70. výročie oslobodenia našej obce 15.01.1945

Spevy našej mladosti

Február 2015

Fašiangy v obci

Spoločenské hry

Výročná členská schôdza

Marec 2015

Vedomostný kvíz

Návšteva dlhodobo chorých členov

Poradňa pre záhradkárov

Apríl 2015

Veľkonočné zvyky v našej obci

Prednáška - Poradňa zdravia

Návšteva divadelného predstavenia

Máj 2015

Vychádzka do okolia našej obce

Besedy k pamätným výročiam - 8. mája - M. R. Štefánik

Jún 2015

Športový deň

Vlakový zájazd do Košíc

Kúpanie v Rapovciach

Júl 2015

Autobusový zájazd - Čierny Balog - Deň stromu

Vychádzka do prírody

Kúpanie v Rapovciach

August 2015

Beseda k 71. výročiu SNP

Zájazd - Ružiná, Divín, Budiná, Polichno, Ábelová - poznávame našu históriu

September 2015

Návšteva divdelného predstavenia

Vychádzka

Vedomostné kvízy

Október 2015

Mesiac úcty k starším

Zdravotná prednáška

Návštevy dlhodobo chorých členov

November 2015

Varíme chutne a zdravo - poraďme si vzájomne

Spoločenské hry

December 2015

Vyrábame vianočné ozdoby

Pečieme vianočné cukrovinky

Vianočné zvyky - vinše, koledy - spoločné posedenie

 

Spoločné stretnutia sa prevádzajú v stredu. V letnom období o 18. hodine, v zimnom období o 17. hodine v miestnosti Klubu dôchodcov. Činnosť sa prispôsobuje potrebám a schopnostiam členov.

Plán činnosti KD bol prerokovaný vo výbore KD a predložený na schválenie výročnou členskou schôdzou konanou dňa 25.02.2015.