Navigácia

Obsah

O Vidinej


Vidiná

VIDINÁ


       Obec Vidiná sa nachádza na juhu stredného Slovenska na 19 22´ východnej dĺžky a 48 39´ severnej šírky, 3,5 km na sever od okresného mesta Lučenec.
       Obec leží na aluviálnej nive Krivánskeho potoka. Stred obce leží v nadmorskej výške 199 m (v chotári obce aj 300 m n. m.). Geomorgologicky patrí v rámci oblasti Lučensko - košickej zníženiny do celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Lučenská kotlina a časti Novohradské terasy.
       Klimaticky patrí do mierne suchej oblasti, s priemernou teplotou v januári -3,2 C, v júli +20,1 C a priemernou ročnou teplotou +9,1 C. Ročný úhrn zrážok činí 600 - 700 mm.
       V širšom okolí obce sú rozšírené usadeniny alúvia Krivánskeho potoka, ktoré pozostávajú z piesčitých a hlinitých štrkov, hliny a ílu. Tradícia hovorí, že práve geologické pomery územia podmienili vznik obce (prví obyvatelia sa zaoberali hrnčiarstvom).
       Pôvodný porast na okolí tvorili v minulosti teplomilné hrabové dubiny a dubohrabiny. Dnes je chotár z väčšej časti odlesnený. Zoogeograficky patrí oblasť k stepnej zóne zasahujúcej z Maďarska.


Chránené územia

       Dňa 29. 07. 1991 bol vykonaný zápis chránených území v katastri obce Vidiná. Do kategórie B boli zapísané: Vidinské platany v areáli parku kaštieľa a Vidinské katalpy v areáli parku kaštieľa. Do kategórie C bolo zapísané Údolie potoka Točnica.

 

Vývoj pomenovania

     Pôvod názvu VIDINÁ nie je dodnes presvedčivo vysvetlený. Hľadať ho môžeme niekde v 13. storočí, keď vznikla väčšina sidiel slovanského pôvodu na okolí.

     Názvy ako VYDAFALUA (1335), VIDA - FALWA (1345?), VIDNA (1393), VIGYINA (1773), WIDINA (1808), Vidiná (1922) sa dajú rôzne vysvetľovať. Podľa ústneho podania, ktoré sa traduje z pokolenia na pokolenie "obec povstala z jednotlivých chalúp hrnčiarov, ktorí, že i v nočných hodinách vykurovali s ohňom svoje hrnčiarske pece a že zďaleka bolo vidieť tieto ohne, nazvali toto miesto Vidnou - Vidinou"

Viac sa je možné dočítať v knižnej publikácii VIDINÁ 1335-2005 (670. výročie prvej písomnej zmienky), ktorú je možné si zakúpiť na Obecnom úrade vo Vidinej.


Obec Vidiná bola predstavená aj v Regionálnom kultúrnom spravodajcovi REKUS, ktorý je možné si stiahnuť v priložených súboroch:


číslo 1
rekus_1_2011.pdf (2.9 MB)

číslo 1 - príloha
rekus_priloha (2).pdf (331.6 kB)

 

Správca a vlastník obsahu

Obec Vidiná
Športová č. 1
985 59  Vidiná

IČO: 00649031, DIČ: 2021178852
číslo účtu: 6007266001/5600
IBAN: SK 57 5600 0000 0060 0726 6001
BIC kód banky KOMASK2X
SWIFT Code KOMASK2X

 

Technický prevádzkovateľ

Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06

Telefón: +420 778 492 492
e-mail: podpora@igalileo.sk
web: www.igalileo.sk

 

Správca obsahu webového sídla: - podatelna@vidina.sk