Navigácia

Obsah

Obec Vidiná chráni životné prostredie


Obec Vidiná chráni životné prostredieObe Vidiná pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stalo súčasťou systému ZELENÝ BOD. Hlavnou úlohou tohto systému je podpora separovaného zberu odpadu z obalov a osveta medzi obyvateľmi. Veď až v 8 z 10 prípadov je možné odpad separovať, túto surovinu zhodnotiť a znovu použiť vo výrobe alebo službách. To, že Obec Vidiná je členom systému ZELENÝ BOD, dokazuje, že životné prostredie nám nie je ľahostajné a spolupodieľame sa na tom, aby ste vy, naši obyvatelia, mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu. Systém ZELENÝ BOD prevádzkuje na Slovensku oprávnená organizácia ENVI-PAK.

 

www.zelenybod.sk

www.envipak.sk