Navigácia

Obsah

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie vo Vidinej pre voľby

NR SR 2023, ktoré sa konajú 30. septembra 2023 je:

 

Bc. Mariana Kamenská, Obecný úrad Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná,

tel. číslo 047/4370 102, e-mail  podatelna@vidina.sk