Navigácia

Obsah

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 802/2022 zo dňa 1. júla 2022:

-  v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom 49 poslancov

- sídla 13-tich volebných komisií podľa volebných obvodov a počet volených poslancov za príslušný volebný obvod sú nasledovné:

 

Volebný obvod č. 6 Lučenec                                                     Počet poslancov, ktorý sa má vo zahŕňa územie okresu Lučenec                                                volebnom obvode voliť: 5

Sídlom obvodnej volebnej komsii je:

Okresný úrad Lučenec

Námestie republiky 26, 984 26 Lučenec

 

volebné obvody oznámenie vúC.pdf (237.62 kB)