Navigácia

Obsah

                              Počet obyvateľov obce Vidiná ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Vidiná

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec najneskôr 85 dní pred konaním volieb (§ 171 ods. 9) a § 176 ods. 8) zákona č. 180/2014 Z.z.): Počet obyvateľov v obci Vidiná na trvalom pobyte ku dňu 10.06.2022 je 1 713.