Navigácia

Obsah

Obec Vidiná uverejňuje podľa 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do Obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1 

1. František Antalič, 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Emília Boltvanová, 70 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Pavol Bútor, 53 r., pracovník bezpečnostnej služby, nezávislý kandidát

4. Emília Gajdošová, 64 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie

5. Miroslav Janšto, Mgr. art., 55 r., reštaurátor, Kresťanskodemokratické hnutie

6. Miroslav Kumštár, 55 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

7. Vladimír Ragač, 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát

8. Ján Skýpala, 49 r., nezamestnaný, NOVA

9. Peter Šupina, 42 r., vedúci čerpacej stanice, nezávislý kandidát

10. Róbert Václavík, Bc., 50 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov