Navigácia

Obsah

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie vo Vidinej pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024, ktoré sa konajú:

dňa 23. marca 2024,

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky 

sobota 6. apríla 2024:

 

Bc. Mariana Kamenská, Obecný úrad Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná,

tel. číslo 047/4370 102, e-mail  podatelna@vidina.sk