Navigácia

Obsah

Zverejnenie e – mailovej adresy a doručovacej adresy

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2024

 

Obec Vidiná v zmysle zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024.

 

Zverejňuje na doručovanie

Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

e – mailovú adresu: podatelna@vidina.sk

                                            doručovaciu adresu:  Obec Vidiná

                                                                                  Obecný úrad

                                                                                  Športová 255/1

                                                                                  985 59 Vidiná