Navigácia

Obsah

Cintorínske poplatky


Poplatok sa platí za prenájom alebo obnovu hrobného miesta, odber vody, zhotovenie betónovej obruby a služby poskytnuté v Dome smútku.


Vybavuje: Emília Gajdošová, tel. 047/4370102, e-mail: podatelna@vidina.sk

 

Potrebujete: Pri stavbe hrobného miesta, náhrobného pomníka, vyhotovení chodníka okolo hrobného miesta alebo osadení lavičky potrebujete tlačivo „Žiadosť o vydanie súhlasu na vyhotovenie hrobového miesta“, ktoré nájdete na www.vidina.sk  ako príloha č. 12 alebo v kancelárii obecného úradu.


príloha č. 12.doc (23 kB)