Navigácia

Obsah

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste


Kotaktná osoba
Emília Gajdošová, správa daní a poplatkov

Telefón:
047/4511 524

e-mail:
spravcadane@vidina.sk

 

Podanie žiadostí: Obecný úrad vo Vidinej, Športová č. 1, Vidiná - Jana Koristeková
 

1. Vyplniť Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste fyzické osoby alebo Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste právnické osoby (podľa toho, či žiadosť podáva fyzická alebo právnická osoba). Žiadosti sú k dispozícii tu.

2. K žiadosti priložiť doklady (pozri prílohy podľa uvedných žiadostí)

3. Žiadosť je potrebné podať minimálne 1 deň pred začatím predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach