Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

Obec Vidiná v súlade s ustanovením § 195a) ods. 4 písm. a) zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29. októbra 2022 oznamuje, že vytvorila 1 volebný okrsok a určila volebnú miestnosť v zasadačke Kultúrneho domu Vidiná na adrese Športová 255/1, Vidiná.

Oznámenie vytvorení volebných okrskov a volebnej miestnosti (112.5 kB)

Vyvesené: 9. 8. 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť