Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj rodinného domu na ulici 1. mája

Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59  Vidiná

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

na predaj nehnuteľností – pozemkov a stavieb na ulici 1. mája

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Vidiná, rodinný dom, letná kuchynka, samostatne stojaca garáž a záhrada – na ulici 1. mája 416/47.

 

Účastníkom ponúkaná kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže nesmie byť nižšia ako 80.000,00 Eur. Uzávierka na predkladanie ponúk je 30.07.2021 o 13.00 hod. Obhliadku a prístup k nehnuteľnostiam je možné dohodnúť na Obecnom úrade vo Vidinej, adresa Športová č. 1, Vidiná počas úradných hodín.

 

Súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže.

 

Vyvesené: 5. 7. 2021

Dátum zvesenia: 30. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť