Navigácia

Obsah

Späť

Vyhláška o dražbe nehnuteľností - 2. kolo (spoluvlastníckeho podielu)

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

28.04.2021

Dražobník: Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, PSČ 974 01, IČO: 42196411

Dátum konania a čas: 08.06.2021 o 9: 00 hod.

Miesto konania dražby: Exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, Banská Bystrica

Predmet dražby: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1763

Obhliadka: 02.06.2021 o 9: 30 hod.

Vyvesené: 30.04.2021

Zvesené: 31.05.2021

Vyhláška o dražbe nehnuteľností - 2. kolo (spoluvlastníckeho podielu) (264.27 kB)

Vyvesené: 30. 4. 2021

Dátum zvesenia: 31. 5. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť