Navigácia

Obsah

Späť

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti ( spoluvlastníckeho podielu)

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

25.03.2021

Dražobník: Exekútorský úrad Banská Bystrica so sídlom Horná 23, P. O. Box 199, PSČ 974 01, IČO: 42196411

Dátum konania a čas: 27.04.2021 o 10:30 hod.

Miesto konania dražby: Exekútorský úrad Mgr. Jozefa Deáka, Horná 23, Banská Bystrica

Predmet dražby: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1763

Obhliadka: 19.04.2021 o 9:30 hod.

Vyvesené: 25.03.2021

Zvesené: 12.04.2021

Dražba nehnuteľnosti (255.24 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 25. 3. 2021

Dátum zvesenia: 12. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť