Navigácia

Obsah

Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022 Stiahnuté: 7x | 05.04.2024

Individuálna výročná správa Obce Vidiná za rok 2022 Stiahnuté: 6x | 05.04.2024

List obecnému zastupiteľstvu Stiahnuté: 5x | 05.04.2024

Poznámky k 31.12.2022 Stiahnuté: 4x | 05.04.2024

Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 10x | 05.04.2024

Stránka

  • 1