Navigácia

Obsah

ROK 2019

Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Vidiná za rok 2019

 

ROK 2018

Záverečný účet Obce Vidiná a rozpočtové hospodárenie za rok 2018