Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

Olympiáda detí materských škôl

Materská škola , Dr. Herza Lučenec organizuje XXII. Ročník okresnej olympiády detí materských škôl dňa 13.06.2018 o 9,00 hod. Tejto akcie sa zúčastnia aj naše deti na rôznych disciplínach.
Držte nám palce. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Prerušenie prevádzky MŠ v čase letných prázdnin

V zmysle § 2 ods.6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a súhlase zriaďovateľa sa prevádzka MŠ Vidiná v čase letných prázdnin z hygienických a prevádzkových dôvodov, čerpania dovoleniek prerušuje t.j. od 02.07.2018 do 03.08.2018 a 27.08.2018 do 31.08.2018.
Prevádzka MŠ cez letné prázdniny bude otvorená od 06.08.2018 do 24.08.2018. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
logo

Naša materská škola v projekte Recyklohry

Od januára 2018 MŠ Vidiná je zapojená do projektu s názvom Recyklohry, ktorého cieľom je rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúseností detí pri zbere drobného elektrozariadenia a použitých batérií. Za plnenie úloh a zber získava škola body, ktoré si potom môže v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier,školských pomôcok...
Touto cestou Vás chceme poprosiť, rodičov detí pri zbieraní bodov za zber vyslúžilého elektrozariadenia.
V rámci programu Recyklohry získava škola body nasledovne:
- za každý celý 1 kg čistej hmotnosti odovzdaného elektroodpadu budú škole pripísané na bodový účet 3 body
- za odovzdané použité batérie budú škole pripísané body na základe odovzdaného množstva.
Ďakujeme za spoluprácu. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:

Školský výlet do Mojína sa prekladá

Vážení rodičia, touto cestou Vám chceme oznámiť, že školský výlet do Mojína, ktorý sa mal uskutočniť 17.05.2018 sa prekladá na 08.06.2018 z dôvodu nepriaznivého počasia.
Prosíme rodičov, aby deti v deň výletu doniesli do MŠ najneskôr do 7,20 hod. Do ruksaku zabaliť pitie v dobre uzatvárateľnej fľaštičke, jedno jablko, keks a pršiplášť. Obliecť dieťa vhodne podľa počasia a obuť pevnú obuv. Pred UV žiarením chrániť dieťa vhodným krémom, klobúkom, šiltovkou, príp. šatkou. Nedávať deťom peniaze a hodnotné veci, žuvačky alebo cukríky a pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor:
MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY RIEČNA 27, VIDINÁ

Riaditeľka MŠ, Riečna 27, Vidiná oznamuje širokej verejnosti termín, miesto podávania žiadostí a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2018/2019. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Materská škola U veveričky celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: