Navigácia

Obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY VIDINÁ

Typ: ostatné
Riaditeľka Materskej školy vo Vidinej oznamuje širokej verejnosti termín, miesto podávania žiadostí a podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020.

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY VIDINÁ

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ:
Materská škola, Riečna č. 27, Vidiná
6. a 7. mája 2019, v čase od 8.00 – 13.00 hod.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Podmienky prijímania detí do materskej školy:
„Zákonné podmienky“ v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.
- prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Bližšie informácie o „ostatných“ podmienkach a kritériách prijímania detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 , ako aj tlačivá /Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy/si môžete pozrieť a stiahnúť na webovej stránke materskej školy , prípadne prevziať osobne.

Kontakt: 047/ 4370381 ; e-mail: materskaskola@vidina.sk.


Vytvorené: 15. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 4. 2019 13:54
Autor: