Navigácia

Obsah

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ v školskom roku 2018/2019

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá riaditeľ materskej školy zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Príloha

Vytvorené: 22. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2020 14:15
Autor: