Obsah

DEŇ MLIEKA

Aj v našej MŠ sme si pripomenuli Svetový deň mlieka (21.05.2021).Pre deti sme mali pripravenú prezentáciu zameranú na to,odkiaľ mlieko získavame,ako sa spracováva a čo sa z neho vyrába,ako ručnedojili kravy.Pokus s mliekom si vyskúšali deti z Veveričkovej triedy.